Tips till dig som deltagare

1. Engagera hela personalen, alla måste få chansen att känna sig delaktiga.

2. Sätt upp delmål och fira alla segrar – den viktigaste tävlingen är den mot er själva.

3. Jobba smart – satsa på goda rutiner och arbeta för framtiden, inte bara för tävlingen.

4. Lyft fram helheten – organisera arbetet så att det skapar både ansvar och samarbete.

5. Utgå från kunden, lyft blicken och studera konkurrenter och andra branscher.